top of page

Mijn manier van werken...
steeds in wederzijds respect.

handen vasthouden

Raadpleging/huisbezoek

 

Ik werk enkel op afspraak.

U kan telefonisch boeken op het nummer 069/84 66 04 of

online via 


Huisbezoeken zijn mogelijk voor minder mobiele of zwaar zieke personen. Gelieve deze bezoeken steeds telefonisch aan te vragen (graag voor 10u30).

In dringende gevallen, boekt u een online afspraak 'dringende consultatie' of neemt u telefonisch contact op.

In kader van milde klachten waarvoor geen klinisch onderzoek noodzakelijk is, bestaat voor gekende patiënten de mogelijkheid van videoconsultatie. 

 

Medische vragen beantwoorden en resultaten bespreken, gebeurt enkel op de raadpleging (niet telefonisch). 

Vertegenwoordigers van medische firma's kunnen ook 1x/jaar een afspraak nemen via de online agenda op de daarvoor voorziene momenten.

handen oudere patiënt
Baby met stethoscoop
arts onderzoekt baby

Algemene afspraken​

  • Draag uw mondmasker bij het binnenkomen van de praktijk.

  • Breng uw identiteitskaart en/of documenten OCMW mee.

  • Kom op tijd. Ik dank u om het afgesproken tijdstip alsook de voorziene consultatieduur te respecteren. Niemand wacht graag.

  • Als u komt voor verschillende problemen, bepaal dan vooraf zelf welke prioritair zijn. Zo kunnen we deze behandelen binnen het tijdsbestek van de consultatie en indien nodig een vervolgconsult plannen.

  • Indien u met meerdere personen komt, maak dan ook voor iedere persoon afzonderlijk een afspraak. 

  • Kan u een afspraak niet nakomen, gelieve dan te verwittigen en ten laatste 2u op voorhand te annuleren. 

Continuïteit van de zorg/wachtdienst

Bij afwezigheid van uw eigen arts, wend u zich tot een andere collega huisarts of tot een spoedgevallendienst, zo nodig. Indien uw gezondheidstoestand dit toelaat, zijn videoconsultaties via de dienst "Doktr" een alternatief voor een relatief snel medisch advies. http://www.doktr.be.

 

U kan terecht op het algemeen nummer van de huisartsenwachtdienst: 1733, op weekdagen tussen 18u en 8u, tijdens het weekend (vanaf vrijdag 18u tot maandag 8u) en op feestdagen.

 

U kan zich ook rechtstreeks wenden tot de huisartsenwachtpost van Doornik. Deze bevindt zich naast de Site Notre Dame van CHwapi- Avenue Delmée 9 en is geopend van 8u-20u in het weekend en op feestdagen. 

Opgelet !: Bij acute hevige pijn op de borst, moeite om te ademen of plots krachtsverlies in een van de ledematen en/of een scheefstaande mond, of andere belangrijke en acuut ontstane klachten, gaat u meteen naar de dichtsbijzijnde spoedgevallendienst of belt u de 112

 

steun geven
bottom of page